Versiebeheer

Ontdek hoe we Jaarrekening in Excel telkens verbeteren

2.5.062 – 2024-04-22 Update

De nieuwste versie maakt het maken van een professionele jaarrekening nog gemakkelijker. Dit hebben we gewijzigd/verbeterd:

 • Specificaties worden automatisch gevuld via groep en volgnummer in saldilijsten. Je hoeft dus niet meer zelf de rekeningnummers in te vullen. Je vindt ook het aantal rekeningnummers per groep en het aantal dat een saldi bevat. Bijvoorbeeld: 24 (6 | 2). Er staan dan 24 grootboekrekeningen in het rekeningschema voor deze groep en 6 bevatten een saldo in het boekjaar en 2 in het voorgaande jaar.

Jaarrekening in Excel 2.5 Pro - automatische specificatie

 • Saldilijst voor of na winstbestemming: wel of geen resultaat lopend boekjaar in eigen vermogen
 • Rekeningnummer afrondingsverschillen invoeren bij Instellingen (zodat je dat niet vergeet).
 • Links naar saldibalansen in topmenu, zodat je niet eerst naar het hoofdmenu hoeft te navigeren.
 • Topmenu boven alle pagina’s

Jaarrekening in Excel 2.5 Pro - topmenu

 • Versiebeheer opgenomen
 • Extra voorlooptekens voor subtotalen toegevoegd

2.4.053 – 2024-03-12 Update

Toevoeging

 • Fiscale positie van een bv met een berekening van de vennootschapsbelasting
 • Extra controle bij de saldibalansen of rekeningnummers voorkomen in de toelichting (specificaties). Zo los je gemakkelijk eventuele verschillen in Checks op.

Jaarrekening in Excel Pro 2.4 - fiscale positie

2.3.050 – 2023-03-06 Update

Toevoeging

 • Selecteer rekeningnummers uit een dropdownlijst, zodat je altijd een geldig rekeningnummer selecteert.De template werkt met tekstvelden, omdat er ook boekhoudpakketten zijn die letters en andere tekens gebruiken in het rekeningschema.Hierdoor herkent Excel niet altijd het rekeningnummer als je die handmatig intypt. Je moe(s)t  dan soms een apostrof (‘) voor het getal zetten, voordat de naam van de grootboekrekening zichtbaar werd.Zodra je een rekeningnummer selecteert uit de dropdownlijst heb je dit probleem niet.

2.2.049 – 2021-10-20 Update

Toevoeging

 • Kies nu met één druk op de knop uit 10 kleuren voor je jaarrekening

Jaarrekening in Excel Pro 2.2

2.1.1.048 – 2021-09-23 Update

Fix

 • Fix formules omtrent deelnemingen (Resultaatvergelijking en Toelichting W&V)

2.1.1.047 – 2021-05-26 Update

Verbetering

 • Valuta instelbaar gemaakt

2.1.1.046 – 2021-05-18 Update

Fix

 • Groep Deelnemingen is in kolom E  (-) in plaats van (+)
 • Formules op het tabblad 1.2 Resultaatvergelijking verbeterd
 • Een compleet ingerichte versie met het rekeningschema van Reeleezee

2.1.1.045 – 2021-04-12 Bonus

Toevoeging

 • Een compleet ingerichte versie met het rekeningschema van E-boekhouden

2.1.1.045 – 2021-02-05 Update

Verbetering

 • Resultaat deelnemingen toegevoegd

2.1.044 – 2020-08-03 Update

Fix

 • Beveiliging aantal werkbladen opgeheven (PDF-macro werkte niet meer na Excel-update)

2.1.043 – 2020-06-11 Update

Ontwikkelingen

 • Voorafgaande journaalposten toegevoegd
 • Afronding op hele euro’s

Verbeteringen

 • Instelbaar voorloopteken subtotalen
 • Controle op bestaand groepsnummer in het rekeningschema
 • Controle op bestaande code Belastingdienst in het rekeningschema
 • Controle op bestaand rekeningnummer in saldibalans
 • Handleiding uitgebreid

Aanpassingen

 • Lijst codes Belastingdienst toegevoegd
 • Kolom omschrijving Belastingdienst toegevoegd in saldibalansen
 • Activiteiten en personeel bij Instellingen opgenomen
 • Ondertekening door opdrachtgever
 • Woonplaats van de opsteller op samenstellingsverklaring
 • SUBTOTAAL-formule boven saldibalans in plaats van SOM-formule
 • Datumformaat instelbaar gemaakt

Fix

 • Enkele tikfouten hersteld
 • #DEEL/0 fouten opgelost

2.0.033 – 2018-08-31 Fix

 • 2 formulefouten opgelost (som pensioenlasten)

2.0.032 – 2018-02-23 Tweede geheel vernieuwde versie

 • Nieuwe menustructuur voor eenvoudige navigatie
 • Ondersteuning voor het referentie grootboekschema 3.0
 • Direct klaar voor gebruik met Boekhouden in Excel
 • Compleet vernieuwde rapportage en look & feel
 • Ultraflexibel
 • Ingebouwd integriteitscontroles